Čeľaď: cyprusovité

(Cupressaceae)
-> Skupina: Nahosemenné dreviny
  • asimilačné orgány (listy) protistojné, alebo v praslenoch (zriedka striedavé), niekedy dvojtvárne:
    • na mladých rastlinách dlhé, ihlicovité
    • neskôr drobné, šupinovité
  • ♂ kvety s početnými tyčinkami
  • ♀ kvety s niekoľko málo semennými šupinami, ktoré dozreté zdrevnatejú, alebo zdužinatejú (borievka obyčajná)
  • ždo čeľade patrí asi 18 rodov s viac ako 120 druhmi, ktoré rastú po celej Zemi
  • žna Slovensku je táto čeľaď zastúpená iba jedným rodom - borievka (Juniperus)