Úvod

 O mne

     Povolaním som lesník. Vzdelanie som získal na Strednej lesníckej technickej škole v Liptovskom Hrádku a na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Svoju profesionálnu dráhu som začal v Tatranskom národnom parku v oblasti Tichej a Kôprovej doliny. Neskôr som učil na Strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku (páchateľ sa vracia na miesto činu) a teraz pôsobím v súkromnom sektore, ale tiež s lesníckym zameraním. K prírode, zvieratám, rastlinám a hlavne k drevinám som mal vždy blízko. Keď som začal učiť na strednej lesníckej škole dendrológiu, prišlo mi ako dobrý nápad vytvoriť fotografickú databázu morfologických znakov domácich, ale aj cudzokrajných drevín u nás pestovaných. Keď sa mi to viac menej podarilo, okolnosti ma donútili zo školy v Liptovskom Hrádku odísť. Voľný priestor som najprv využil na Botany.cz a moje viac ako dvadsaťročné fotografické úsilie na poli morfológie drevín (hlavne domácich) sa snažím odprezentovať na mojej webovej stránke  www.atlasdrevin.sk

 

   Vedomosti akéhokoľvek druhu by mali byť voľne prístupné a bezplatné. S týmto zámerom som aj ja pripravil a realizoval svoju webovú stránku www.atlasdrevin.sk . No zber, spracovanie materiálu do finálnej podoby (atlas drevín), ako aj zostavenie webovej stránky a jej prevádzka niečo stojí. Zatiaľ som hlavným sponzorom ja sám. Ak sa Vám moja stránka páči a zdieľané informácie Vám poslúžili, môžete ma podporiť cez: