Čeľaď: klokočovité

(Staphyleaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny