Čeľaď: egrešovité

(Grossulariaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • žbohatá čeľaď s niektorými rodmi a druhmi s drevnatými stonkami
  • žlisty – jednoduché, protistojné, alebo striedavé
  • žkvety – obojpohlavné, väčšinou v strapcovitých súkvetiach
  • žplod – tobolka, zriedkavejšie bobuľa