Čeľaď: ružovité

(Rosaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • žčeľaď bohatá na mnohé hospodársky významné druhy
  • žlisty sú opadavé aj trváce, väčšinou striedavé, obyčajne so zreteľnými prílistkami
  • žkvety sú obojpohlavné (vzácne jednopohlavné) väčšinou päťpočetné v strapcovitých, alebo vrcholíkových súkvetiach
  • plody bývajú rôzne