Čeľaď: bôbovité

(Fabaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • žčeľaď bohatá na zástupcov z radov bylín aj drevín
  • žlisty sú striedavé, najčastejšie dlaňovito, alebo perovito zložené
  • žkvety motýľovite usporiadané do strapcovitých, alebo okolíkovitých súkvetí
  • žplod je struk
  • žna Slovensku sú to vo väčšine prípadov cudzokrajné dreviny