Čeľaď: vrabcovníkovité

(thymelaeaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • listy jednoduché, striedavé, bez prílistkov, celistvookrajové
  • plod je nažka, alebo kôstkovica s jedným semenom
  • žčeľaď je u nás pôvodne zastúpená jedným rodom – lykovec (Daphne)