Čeľaď: lipovité

(Tiliaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • ždo čeľade patrí asi 35 rodov s viac ako 300 druhmi rozšírenými po teplejších oblastiach celej zemegule
  • žlisty sú jednoduché, striedavé
  • žkvety obojpohlavné vo vidliciach s jazykovitým oporným listeňom
  • žplod je nažka