Čeľaď: mydlovníkovité

(Sapindaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
 • do čeľade patrí asi 140 rodov a viac ako 1600 druhov prevažne trópov a subtrópov
 • v mierom pásme Európy je čeľaď zastúpená rodmi javor (Acer) a pagaštan (Aesculus)
 • jedná sa prevažne o stromy, menej často kry
 • listy najčastejšie zložené:
  • nepárno perovito zložené (javorovec jaseňolistý)
  • dlaňovito zložené (rod pagaštan)
 • listy môžu byť ale aj jednoduché – dlaňovito delené (javor mliečny)
 • plody sú najčastejšie pukavé:
  • tobolky
  • alebo rozpadavé dvojnažky (javory), ale aj iné