Čeľaď: hortenziovité

(Hydrangeaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • listy jednoduché, väčšinou protistojné
  • žplod tobolkažna (alebo bobuľa)
  • na Slovensku sa pestujú zástupcovia rodu:
    • pajazmín (Philadelphus)
    • trojpuk (Deutzia)