Čeľaď: aralkovité

(Araliaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • žčeľaď bohatá na rody (viac ako 50 rodov)
  • žzástupcovia jednotlivých rodov sú rozšírení predovšetkým v trópoch a subtrópoch
  • žna Slovensku pôvodne rastie jediný zástupca tejto čeľade - brečtan popínavý (Hedera helix)