Čeľaď: vresovcovité

(Ericaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • žkry aj polokry väčšinou s trvácimi jednoduchými listami
  • žplod je tobolka, alebo kôstkovica
  • žčeľaď je pomerne bohatá na rody aj druhy