Čeľaď: olivovité

(Oleaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • žstromy aj kry
  • žlisty jednoduché, alebo nepárno perovito zložené, väčšinou postavené protistojne, vzácne aj striedavo
  • ždreviny jednodomé, kvety obojpohlavné, ale aj jednopohlavné v strapcovitých súkvetiach, alebo vrcholíkoch
  • plody sú rôzne
  • žrozsiahla čeľaď s asi 20 rodmi a viac ako 400 druhmi
  • na Slovensku máme pôvodne zástupcov dvoch rodov:
    • rod jaseň
    • rod zob