Čeľaď: tisovcovité

(Taxodiaceae)
-> Skupina: Nahosemenné dreviny
  • žv súčasnosti cca 10 monotypických rodov (rodov s jediným druhom) s druhmi u nás nepôvodnými, ktoré sa u nás pestujú len ako ozdobné parkové dreviny
  • druhy rodov tisovec, sekvoja, sekvojovec, metasekvoja, kryptoméria a dáždnikovec  môžeme nájsť aj na Slovensku
  • asimilačné orgány (listy) ihlicovité, alebo šupinovité
  • samčie kvety so šupinovitými tyčinkami, samičie šištičky s hustými semennými šupinami zrastenými s podpornými šupinami
  • plodom sú šišky - guľovité až vajcovité, nerozpadavé
  • semienka úzko krídladé