Čeľaď: orechovité

(Juglandaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • stromy
  • listy striedavé, nepárno perovito zložené
  • ♂ kvety v jahňadách
  • ♀ jednotlivé