Čeľaď: tamariškovité

(Tamaricaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • dreviny krovitého vzrastu
  • listy striedavé, jednoduché, bez prílistkov, ihlicovité
  • kvety v klasoch, alebo v metlinách
  • plod tobolka s početnými - dlho chlpatými semenami