Čeľaď: obličkovcovité

(Anacardiaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • ždo čeľade patria stromy aj kry najmä tropických a subtropických oblastí
  • žlisty striedavé
  • žkvety drobné v metlinách
  • žna Slovensku je pôvodný len jediný druh - škumpa vlasatá (Cotinus coggygria)
  • žďalší druh, ktorý sa na Slovensku pestuje v parkoch a záhradách je sumach pálkový (Rhus typhina)