Čeľaď: lieskovité

(Corylaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
 • ždreviny
 • žlisty – jednoduché, striedavé, stopkaté
 • žkvety – dreviny jednodomé, kvety rôznopohlavné:
  • samčie – v jahňadách
  • samičie - púčikovité, alebo šišticovité, usporiadané v strapcoch
 • žplod - oriešok
 • ždo čeľade patria rody:
 1. rod: hrab (Carpinus)
 2. rod: lieska (Corylus)
 3. rod: hrabovec (Ostrya)