Čeľaď: borovicovité

(Pinaceae)
-> Skupina: Nahosemenné dreviny
 • čeľaď borovicovité systematicky patrí do Triedy - ihličnany (Coniferopsida) a Radu - borovicotvaré (Pinales)

Charakteristika čeľade borovicovité (Pinaceae):

 • žčeľaď bohatá na hospodársky významné druhy stromovitého vzrastu vyskytujúce sa hl. na severnej pologuli
 • žlisty sú ihlicovité, usporiadané po špirále jednotlivo, alebo vo zväzkoch
 • žkvety – dreviny jednodomé, kvety rôznopohlavné v šiškách (šištice)
 • žplod je šiška zložená z vretena a zo špirálovite usporiadaných semenných šupín (plodových šupín - plodolistov) a podporných šupín (podporných listeňov) žpod každou semennou šupinou sú väčšinou dve krídlaté semená
 • žčo do počtu druhov patrí táto čeľaď u nás k najbohatším, žsystematicky sa triedi do ôsmich rodov: 
 1. jedľa (Abies)
 2. duglaska (Pseudotsuga)
 3. jedľovec (Tsuga)
 4. smrek (Picea)
 5. borovica (Pinus)
 6. smrekovec (Larix)
 7. pasmrekovec (Pseudolarix)
 8. céder (Cedrus)