Čeľaď: bukovité

(Fagaceae)
-> Skupina: Krytosemenné dreviny
 • ždo čeľade bukovité patria lesnícky významné stromy, ktoré sa v dominantnej miere podieľajú na produkcii kvalitného dreva v rámci listnatých drevín
 • žlisty - jednoduché, striedavo postavené, opadavé i trváce
 • ždreviny jednodomé, kvety rôznopohlavné:
  • ♂ - v jahňadách
  • ♀ - sedia v miskovitej čiaške
 • žplod je nažka v čiaške (čiaškovitom osemení)
 • ždo čeľade zaraďujeme 6 rodov s niekoľko sto druhmi
 • žna Slovensku sú pôvodné dva rody:
  • rod buk (Fagus)
  • rod dub (Quercus)
 • žokrem týchto dvoch rodov sa v teplých oblastiach Slovenska vyskytuje aj jeden zástupca nepôvodného rodu gaštan (Castanea) - gaštan jedlý