melioračné dreviny

melioračná (zlepšovacia) funkcia drevín