Základy náuky o dreve – mikroskopická stavba dreva

Mikroskopická stavba dreva

 

Mikroskopickú stavbu dreva možno pozorovať na tenkých rezoch pomocou mikroskopu. Na kvalitu a zloženie dreva má vplyv predovšetkým:

Chemické zloženie dreva sa zisťuje na vzorke vysušenej pri teplote 103 °C. Základné prvky, ktoré tvoria drevo (tzv. základné biogénne prvky) sú:

Medzi základné štruktúry z ktorých sa skladá bunková stena dreva patrí:

  1. celulóza - prírodný polymérny sacharid  C6H10O5 - tvorí  až 50 % z hmoty bunkovej steny (ihličnaté dreviny 48 – 56%; listnaté 46 – 48%)
  2. hemicelulóza - okrem celulózy obsahuje aj polysacharidy s podstatne kratšími reťazcami, v podstate sa jedná o menej kvalitnú celulózu – tvorí  priemerne 22 % z hmoty bunkovej steny
  3. lignín -  vysoko molekulárna látka sieťovitej štruktúry (nesacharidická zložka), spôsobuje drevnatenie buniek čím dodáva bunke mechanickú pevnosť, jeho podiel je priemerne 22 % z hmoty bunkovej steny
  4. ostatné látky – predstavujú cca 6 %, patria k nim:
    •  triesloviny – získavajú sa predovšetkým z kôry a dreva, ich využitie je v chemickom a kožiarskom priemysle – pri vypracovávaní koží
    •  živice – majú rozhodujúci vplyv na trvanlivosť a odolnosť dreva, predstavujú zmes terpénov, živičných kyselín, alkoholov, ich priemyselným spracovaním (živíc) získavame látky ako – terpentín, kolofóniu, rôzne druhy éterických olejov využiteľných aj vo farmácii, balzam (jedľa balzamová; jantár – skamenená živica)
    •  farbivá – spôsobujú sfarbenie jadra