Základy náuky o dreve – stavba dreva ihličnatých drevín

Stavba dreva ihličnatých drevín

drevo

Drevo ihličnanov je zložené z obmedzeného počtu druhov buniek, ktoré sa vyznačujú sa pomerne jednoduchou  a pravidelnou stavbou. Vodivú a mechanickú funkciu tu vykonávajú tracheidy – cievice a zásobnú – parenchymatické bunky. Tracheidy  (cievice) sú základným elementom dreva ihličnanov. Zaberajú viac ako 90% celkového objemu dreva. Majú tvar vretenovitých buniek (vláken) na dĺžku pretiahnutých so zhrubnutými zdrevnatenými blanami a šikmo zrezanými koncami. Na priečnom reze sú usporiadané v pravidelných radiálnych radoch typických pre drevo ihličnanov. Tracheidy sú mŕtvymi elementami. Živé tracheidy v kmeni rastúceho stromu obsahuje iba novo vytvorený – posledný ročný kruh. Odumieranie tracheíd sa začína ešte na jar, postupne sa zväčšuje k jeseni a ku koncu zimy všetky tracheidy posledného ročného kruhu odumrú. V rámci ročného kruhu sú jarné a letné trachejdy. Jarné tvorené na jar majú vodivú funkciu – vedú vodu. Letné tracheidy vytvorené v druhej polovici vegetačného obdobia majú mechanickú funkciu. Ich blany sú silno zhrubnuté. Parenchymatické bunky v dreve ihličnanov tvoria dreň, dreňové lúče, živičné kanáliky a v niektorých drevinách drevný parenchým.

dreň

Pri ihličnatých drevinách má rôzny tvar. Tvoria ju pomerne veľké parenchymatické bunky, ktoré majú tvar mnohouholníkov s tenkými, zdrevnatenými blanami. V mladom veku obsahovali tieto bunky škrob a živicu. V starých stromoch je dreň zložená iba z odumretých buniek.

dreňové lúče

Dreňové lúče u ihličnatých drevín sú veľmi úzke – jednoradové a na výšku sa skladujú z niekoľkých vrstiev buniek. V rastúcom strome počas vegetačného obdobia dreňovými lúčmi prechádzajú živiny i voda v horizontálnom (priečnom) smere. V dobe kľudu sa v nich ukladajú zásobné živiny.

živičné kanáliky

Sú úzke, dlhé medzibunkové kanály vyplnené živicou a tvorené parenchymatickými bunkami. Sú horizontálne aj vertikálne. Z ihličnatých drevín ich má smrek obyčajný, borovica lesná, smrekovec opadavý a borovica limbová. Nemajú ich jedľa biela , tis obyčajný a borievka obyčajná.

schéma mikroskopickej stavby borovicového dreva (viď obrázok)