Základy náuky o dreve – charakteristika dreva listnatých drevín

Charakteristika dreva listnatých drevín

Rozdelenie listnatých drevín podľa vnútornej štruktúry dreva (viď obrázok):

kruhovito pórovité

prechodné

roztrúseno pórovité

duby

bresty

jaseň štíhly

agát biely

orech kráľovský

čerešňa vtáčia

ostatné listnaté

(buk lesný, ...)

 

kruhovito – pórovité dreviny

Majú zreteľne pozorovateľ­né ročné kruhy,  zvýraznené veľkými cievami v jarnom dreve. Na hladšom priečnom reze týchto drevín je možné voľným okom pozorovať póry jarných ciev. Ich usporia­danie do kruhu zóny jarného dreva dáva názov tejto skupiny. Na pozdĺžnych rezoch sú ročné kruhy zvýraznené ryhami po cievach jarného dreva. Z našich hospodársky významných listnatých drevín patria do tejto skupiny duby, bresty, jaseň štíhly a agát biely.

dub letný, dub zimný

Beľ je úzka, žltobielo hnedá. Jadro žltohnedé až tmavohnedé. Cievy letného dreva sú zoskupené do skupiniek, ktoré na priečnom reze pozorujeme ako biele plamienky. Stržňové lúče na tangenciálnom reze sú výrazné ako veľmi časté, úzke, dlhé (až niekoľko cm) hnedé prúžky. Na radiálnom reze tvoria široké zrkadlá, na priečnom reze sú dobre viditeľné ako svetlé prúžky. Čerstvé drevo (hl. pri opracovávaní) páchne po octe. Stredne ťažké a tvrdé drevo. Drevo duba zimného a duba letného je ťažko rozpoznať a vzhľadom na ich rov­nakú upotrebiteľnosť to nie  je ani potrebné.

dub cerový

Beľ je široká,  červenkasto biela. Jadro červenohnedé až hnedočervené. Mimoriadne hrubé cievy jarného dreva spôsobujú hrubú štruktúru povrchu pozdĺžnych rezov. Stržňové lúče  viditeľné na tangenciálnom reze sú široké a majú hustý výskyt,  na radiálnom reze  tvoria široké  zrkadlá. Ťažké a tvrdé drevo.

bresty (brest hrabolistý, brest horský, brest väzový)

Beľ široká, žltobiela. Jadro hnedé až  tmavohnedé. Cievy letného dreva sú na priečnom reze zoskupené do vlnoviek, ktoré na tangenciálnom reze tvoria vlnitý fláder - kresbu. Stržňové  lúče na tangenciálnom reze sú nezreteľné,  na radiálnom reze tvoria jemné, svetlé  až tmavohnedé  zrkadielka. Stredne  ťažké  a tvrdé drevo.

agát biely

Úzka bledožltá beľ. Jadro u mladších stromov žltozelené u starších žltozelenohnedé. Cievy letného dreva na priečnom a pozdĺžnom reze sú zreteľné - roztrúsené. Stržňové lúče  sú zreteľné len na radiálnom reze ako jemné  zrkadielka. Na pozdĺžnych rezoch je jarné  drevo lesklé, čerstvé drevo má neprí­jemný zápach. Patrí k našim najťažším, najtvrdším a najtrvanlivejším drevi­nám.

jaseň štíhly

Beľ je veľmi široká, hnedobiela, žltobiela až načervenalobiela. Jadro svetlohnedé až žltohnedé. Cievy letného dreva sú na priečnom reze roztrúsené, len veľmi málo zreteľné. Na pozdĺžnych rezoch sú zreteľné roztrúsené, čím drevinu odlíšime od brestov. Stržňové lúče sú na radiálnom reze zreteľné, ako biele až bledohnedé zrkadielka. Stredne ťažké až tvrdé drevo.

 

prechodné dreviny

Do tejto skupiny patria dreviny, ktoré majú viac menej zreteľnú zónu svetlejšieho jarného dreva, ktoré vzniklo zoskupením väčšieho počtu drobných ciev (čerešňa), respektíve výskytom veľkých (širokých) ciev s postupne sa zmenšujúcim priemerom (orech kráľovský). Hranica medzi jarným a letným drevom je menej výrazná, ako je to u kruhovito pórovitých drevín.

orech kráľovský

Drevo s výraznou pruhovitou farebnosťou a s veľkými cievami roztrúse­nými po celom ročnom kruhu. Tmavohnedé až čiernohnedé jadro, na pozdĺžnych rezoch s častou pruho­vitou farebnosťou s bledšími, bledošedohnedými až červenohnedými pruhmi. Beľ šedobiela. Veľké cievy zreteľné na pozdĺžnych rezoch ako ryhy, sú roztrúsené rov­nomerne po celom ročnom kruhu, preto drevinu zaraďujeme do prechodu medzi kruhovito a roztrúsené pórovité dreviny. Dreňové lúče zreteľné len na radiálnom reze. Drevo je stredne ťažké a tvrdé.

čerešňa vtáčia

Beľ úzka, hnedobiela až červenobiela. Jadro s pruhovitou farebnosťou žltohnedej, bledočervenej, červenohnedej až bledohnedej farby. Ročné kruhy zreteľné najmä v jadre. Predovšetkým na fládrovom reze je možné pozorovať hustý výskyt veľkých rovnomerne rozložených ciev, ktoré ale nie sú tak výrazné ako u orecha. Stržňové sú lúče zreteľné len na radiálnom reze ako jemné zrkadielka. Drevo je stredne ťažké a tvrdé.

 

roztrúseno - pórovité dreviny

Do tejto skupiny patria všetky naše ostatné listnaté dreviny stromovitého vzrastu. Ročné kruhy sú prevaž­ne nezreteľné, pretože ich zvýrazňuje len úzka - najhustejšia okrajová zóna nesko­rého letného dreva.  Najmenej  zreteľné ročné kruhy majú breza a hrab.  Pomerne najzreteľnejšie ročné kruhy z tejto skupiny majú javory.

buk lesný

Bezjadrová drevina v čerstvom stave s vlhšou, tmavšou beľou a zreteľnou bledšou zónou vyzretého dreva. Farba dreva bledohnedá až hnedobiela (pleťová). Častý je výskyt nepravého jadra červenohnedejfarby. Cievy sú nezreteľné. Ročné kruhy sú nevýrazné a ťažšie zreteľné, najmä na fládrovom reze. Dreňové lúče na tangenciálnom reze sú výrazné, ako rovnomerne rozmiest­nené husté bledohnedé až červenohnedé čiarky (1 - 4 mm dlhé). Na priečnom reze sú zreteľné ako svetlé čiary. Na radiálnom reze tvoria stržňové lúče veľké zrkadlá. Stredne ťažké a tvrdé drevo.

jelša lepkavá

Bezjadrová drevina s možnosťou tvorby nepravého jadra. Farba dreva tesne po spílení je biela, alebo slabo načervenalá, po krátkom čase rýchlo mení farbu na červenožltú (oranžovú) až bledočervenú. Cievy sú nezreteľné a ročné kruhy najmä na fládrovora dreve sú ťaž­ko rozpoznateľné. Na tangenciálnom reze sú výrazné nepravé dreňové lúče ako dlhé hnedočervené čiary (1 - 3 cm dlhé), vyskytujúce sa len riedko a v nerovnomerných vzdialenostiach od seba. Na radiálnom reze tvoria riedke krivolaké zrkadlá. Častý je výskyt dreňových škvŕn. Mierne ťažké a mierne tvrdé drevo

hrab obyčajný

Bezjadrová drevina s možnosťou tvorby nepravého jadra. Farba nažltlo biela až šedobiela. Ročné kruhy na priečnom reze sú často vlnité, na pozdĺžnych rezoch sla­bo viditeľné. Na tangenciálnom reze sú nevýrazné, úzke bledohnedé dreňové lúče (2 - 3 cm dlhé), zreteľnejšie sú viditeľné pri dobrom osvetlení, ako lesklé čiarky. Na radiálnom reze tvoria zakrivené lesklé, málo výrazné zrkadlá.  Drevo patrí k našim najťažším a najtvrdším.

 

ostatné tvrdšie listnaté dreviny

brezy (breza previsnutá, breza biela)

Drevo žltobiele, hnedobiele, alebo červenohnedobiele, bez pravého jadra. Ročné kruhy na pozdĺžnych rezoch sú nezreteľné. Na pozdĺžnych rezoch sú zreteľné ryhy ciev, ktoré sú často zakrivené. Dreňové lúče sú zreteľné len na radiálnom reze ako drobné zrkadielka. Častý je výskyt hnedých dreňových škvŕn. Stredne ťažké a mierne tvrdé drevo.

javor horský, javor mliečny

Drevo biele, prípadne s  jemným nažltlým až hnedým odtieňom. Možnosť  tvorby nepravého  jadra. Ročné kruhy zreteľné až výrazné.  Cievy neviditeľné. Dreňové lúče sú zreteľné len na radiálnom reze ako drobné  zrkadielka. Častý je výskyt hnedých a zelených dreňových škvŕn.  Možnosť výskytu očkovanej kresby  a vlnitého hodvábneho lesku. Drevo je mierne ťažké až stredne ťažké a tvrdé

javor poľný

Drevo rovnomerne hnedé  alebo červenohnedé. Bezjadrová drevina. Ročné kruhy zreteľné, najmä na fládrovom reze. Cievy neviditeľné. Dreňové lúče zreteľné len na radiálnom reze ako drobné zrkadielka. Častý výskyt hnedých drevových škvŕn. Drevo je ťažké a tvrdé.

jarabina vtáčia

Beľ naružovelá až hnedobiela,  jadro bledohnedé. Ročné kruhy zreteľné na všetkých rezoch. Cievy neviditeľné. Dreňové lúče slabo zreteľná len na radiálnom reze. Častý výskyt hnedých dreňových škvŕn. Drevo je stredne ťažké a tvrdé.

ostatné mäkké listnaté dreviny

lipy (lipa malolistá, lipa veľkolistá)

Drevo biele s možnosťou výskytu jemného žltého, červeného, alebo hnedého odtieňa. Cievy sú veľmi slabo viditeľné, takže povrch pozdĺžnych rezov je celistvejší a hladší ako u vŕby a topoľa. Ročné kruhy nevýrazné. Dreňové lúče pozorovateľné len výnimočne a slabo na dobrom radiálnom reze. Možnosť výskytu hnedých dreňových škvŕn. Patrí k skupine našich ľahkých drevín a do skupiny mäk­kých drevín.  

vŕby

Beľ je biela. Jadro je hnedočervené až červené. Ročné kruhy často široké (až 1 cm), celkove málo zreteľné, ale o nie­čo zreteľnejšie ako u topoľov, najmä v jadre. Cievy sú zreteľné ako jemné ryhy na pozdĺžnych rezoch. Dreňové lúče neviditeľné. Možný výskyt hnedých dreňových škvŕn. Drevo je mierne ťažké a mäkké.

topole čierne

Beľ je biela až hnedobiela. Vzhľadom na množstvo druhov a variet je farba jadra veľmi variabilná - bledohnedá, červenohnedá, bledožltozelená. V jadre i beli sú časté veľké hnedasté škvrny, ktoré spolu s jadrom na svetle blednú, ale spôsobujú nevýraznú pruhovitú farebnosť. Šírka ročných kruhov môže dosahovať až 2 - 2,5 cm. Hranice ročných kru­hov málo zreteľné. Cievy sú zreteľné ako ryhy na pozdĺžnych rezoch. Ryhy sú výraznejšie ako u vŕby, lebo cievy sú združené po 2 - 5 v ra­diálnych radách. Dreňové lúče neviditeľné. Ľahké až veľmi ľahké a mäkké drevo.