Druh: jaseň mannový

(Fraxinus ornus L.)

Habitus

 • žstrom 8 -15 m vysoký, často iba ako ker
 • žkoruna široko vajcovitá až guľovitá
 • žkôra hladká, svetlosivá, neskôr tmavosivá, vo vyššom veku len jemno plytko rozpukaná

Púčiky

 • púčiky sú žpostavené protistojne (krížmo protistojne), dvojice púčikov sú priamo až šikmo protistojné
 • žobalové šupiny sú sivé až hnedasté, plstnaté !
 • žmorfologicky podobné jeseňu štíhlemu

Výhonky (letorasty)

 • žletorasty sú na priereze okrúhle, často až štvorhranné
 • žolivovo zelené až hnedasto sivozelené
 • žlenticely vystupujúce, hnedé

Listy (asimilačné orgány)

 • žlisty sú zložené - nepárno perovito zložené, 20 - 30 cm dlhé
 • zložené sú z 3 - 4 párov jednotlivých listov
 • žjednotlivé listy sú elipsovité, vajcovité až podlhovasto vajcovité, žokraj je pílkovitý
 • vrchná strana je tmavšia
 • spodná svetlejšia - na strednej žile a v pazuchách žíl najprv bielo, neskôr hrdzavo plstnatá

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety žsú väčšinou obojpohlavné, žlto biele, zoskupené do bohatých koncových metlín, voňavé
 • žkvitne IV – V,  súčasne s rozvíjaním listov

Plody - semená

 • plod je žkrídlatá nažka, 30 - 40 x 5 - 8 mm veľká, jazykovitá až kopijovitá
 • krídlo je najširšie v hornej tretine
 • ždozrieva v auguste

Rozšírenie

 • žpôvodne rozšírený v južnej Európe (od Španielska cez Balkán až do Malej Ázie)
 • žna Južnom Slovensku má severnú hranicu svojho rozšírenia
 • žtvorí spoločenstvá s dubom plstnatým na teplých výslnných stráňach a v lesostepiach (Devínska Kobyla, Kováčovské kopce)

Ekológia

 • žsvetlomilná drevina odolná voči suchu a vysokým teplotám
 • rastie hlavne na vápencoch
 • žpri pestovaní v chladnejších oblastiach často omŕza

Význam

 • žpri ozeleňovaní extrémne suchých stanovíšť na vápencoch
 • žvhodný aj do mestských výsadieb (ozdobný v čase kvitnutia)
 • zákonom chránený