Druh: jaseň štíhly

(Fraxinus excelsior L.)

Habitus

 • žstrom dorastajúci až do výšky 40 m
 • žkoruna je najprv úzka, neskôr vajcovito guľovitá, riedko zakonárená
 • žkôra je zelenosivá
 • žborka je sivohnedá až tmavosivá, rozpukaná do plochých obdĺžnikovitých pevných platničiek

Púčiky

 • púčiky sú žpostavené krížmo protistojne, často šikmo protistojne
 • žobalové šupiny sú černasté
 • žterminálny púčik je väčší (6 - 10 x 2 - 5 mm), ihlancovitý, má 4 obalové šupiny
 • bočné púčiky sú polguľovité až široko vajcovité, 4 - 5 mm veľké, obalové šupiny sú 2

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žpriame, pomerne hrubé, na priereze okrúhle no často bývajú oválne (sploštené)
 • žzelené až sivasté
 • žlenticely malé, svetlé

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú zložené - žnepárno perovito zložené, zo 4 - 7 párov jednotliových lístkov premenlivého tvaru, až 40 cm dlhé
 • žjednotlivé lístky sú kopijovité, dlhšie hrotité, okraj je ostro pílkovitý, žlístky sú krátko stopkaté, takmer  sediace

Kvety

 • drevina vo väčšine prípadov jednodomá, žkvety obojpohlavné, kvitne v IV
 • žkvety vyrastajú z bočných púčikov a zoskupené sú do bohatých hnedočervených až fialovastých metlín
 • žu jaseňa sa často sa vyskytuje dvojdomosť:
  • samčie kvety majú len tyčinky
  • žsamičie piestik a sterilné tyčinky, ktoré rýchlo opadávajú
 • zastúpenie jednotlivých typov kvetov sa môže v priebehu rokov na jednom jedinci meniť

Plody - semená

 • plod je žkrídlatá nažka 30 - 45 x 7 - 10 mm veľká, podlhovasto elipsoidná na vrchole prihroptená, alebo vykrojená, po dozretí svetlohnedá
 • semeno - nažka je asi 12 mm veľká, pozdĺžne pruhovaná
 • ždozrieva v októbri
 • žklíčivosť je 50 - 80% a udrží si ju 2 - 3 roky
 • semenáčik - žklíčne listy sú úzko jazykovité, pri báze klinovito zúžené, hladké, kožovité s perovitou žilnatinou s jednou hlavnou žilou (rozpoznávací znak od klíčnych listov javorou), žprvé listy sú dlho stopkaté, protistojné, nedelené, rovnomerne pílkovité, žnásledné listy sú trojpočetno - perovito zložené, ďalšie listy sú nepárno-perovito zložené

Rozšírenie

 • žpôvodne takmer celá Európa okrem najkrajnejšieho severu a severovýchdu s prevahou rozšírenia v nížinách
 • žna Slovensku rastie od najnižších polôh (lužných lesov) do 970 (max. 1220) m n. m.
 • žrastie hl. na hlbokých, čerstvých živinami dobre zásobených pôdach v lužných lesoch, pahorkatinách a horách, v úžľabinách, na suťoviskách a hrebeňoch s javormi, brestami a lipami
 • žjeho zastúpenie je jednotlivé až skupinovité

Ekológia

 • žkoreňová sústava je kolovitá, rast je spočiatku rýchly až do 40. roku
 • žpolotienna drevina neskôr slnná, náročná na pôdnu vlhkosť a úrodnosť pôd
 • poškodzujú ho hlavne neskoré jarné mrazy
 • žpodľa nárokov na prostredie rozoznávame tri ekotypy:
 1. lužný – je súčasťou tvrdého luhu s vyššími nárokmi na obsah živín v pôde a vyššiu hladinu prúdiacej spodnej vody
 2. horský – vyžadujúci svieže, vzdušné a humózne pôdy
 3. vápencový – rastie na plytkých, suchých pôdach, má plytkú no bohato rozvetvenú koreňovú sústavu

Význam

 • žpatrí medzi cenné listnáče
 • žmelioračná drevina – opadom pôdu zlepšuje
 • žz hľadiska objemu produkcie dreva nemá veľký význam, no drevo je veľmi kvalitné a cenné, vnútornou štruktúrou patrí medzi kruhovito pórovité dreviny (ako aj dub, brest, agát)
 • drevo je jadrové, tvrdé, pevné, pružné vhodné na výrobu krájaných dýh, masívneho nábytku a tiež násad pre rôzne náradie (sekery, motyky, ...)
 • žmedzi negatívne vlastnosti patrí vidlicovitosť kmeňa