Druh: jarabina brekyňová

(Sorbus torminalis (L.) Crantz)

Habitus

 • žstrom do 20 - 25 m vysoký, koruna široko rozložená, konáre hrubé, kôra tmavohnedá
 • žborka sivohnedá, drobno šupinovito rozpukaná

Púčiky

 • púčiky postavené po špirále, široko vajcovité až guľovité, sediace, 6 - 10 x 5 - 7 mm veľké
 • žobalové šupiny okrúhle, zelené s hnedým okrajom

Výhonky (letorasty)

 • letorasty žoblé, priame, zeleno hnedé až červeno hnedé, za mlada plstnaté
 • žstaršie sivohnedé, lysé, lenticely svetlé

Listy (asimilačné orgány)

 • listy jednoduché, žperovito laločnaté s 3 - 4 pármi lalokov, spodný lalok je najväčší – takmer kolmý na strednú žilu
 • v obryse široko vajcovité
 • žstopka riedko plstnatá 2 - 5 cm dlhá

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety žobojpohlavné, biele v chocholíkovitých metlinách

Plody - semená

 • plod je želipsoidná až hruškovitá malvica, hnedá, svetlo bodkovaná, kožovitá, 12 - 15 x 8 - 12  mm veľká
 • ždozrieva v septembri

Rozšírenie

 • žpôvodne v strednej a južnej Európe
 • žna Slovensku rastie v pahorkatinách, riedkych dubinách, v lesostepiach od najnižších polôh asi do 600 (800) m n. m.
 • žrastie na teplých suchých stanovištiach s dubmi, hruškou, mukyňou a mnohými inými teplomilnými krami

Ekológia

 • svetlomilná drevina, za mlada znáša mierne zatienenie
 • nie je citlivá na mrazy ani na vysoké teploty

Význam

 • ždekoratívna listami, ale aj plodmi a kvetmi
 • pôdoochranný