Druh: zob vtáčí

(Ligustrum vulgare L.)

Habitus

 • žker dorastajúci do výšky 2 - 4 m
 • žkoruna je nepravidelná, husto zakonárená
 • žkôra je sivá neskôr tmavosivá až černastá

Púčiky

 • postavenie púčikov je krížmo protistojné (priamo až šikmo protistojné)
 • púčiky sú žvajcovité, sediace 2 - 4 mm veľké, žobalové šupiny tmavohnedé

Výhonky (letorasty)

letorasty sú žoblé, zelenosivé
žlenticely sú malé, žltkasté

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, žúzko kopijovité, tupo hrotité, 4 - 7 x 1 - 2 cm veľké, žcelistvo okrajové, najširšie v strede, kožovité
 • žsú opadavé, ale môžu byť aj prezimujúce (vtedy sú fialovasté)
 • žstopka je 5 - 7 mm dlhá

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety žobojpohlavné, biele, 4-početné
 • žkvitne v júni
 • žzoskupené sú do 5 - 8 cm dlhých priamych koncových metlín

Plody - semená

 • plod je žtmavofialová až čierna guľovitá bobuľa, 6 - 10 mm veľká
 • žobsahuje najčastejšie dve elipsovité semená 2 - 3 mm veľké, tvarom pripomínajúce zrnko kávy
 • ždozrieva v októbri

Rozšírenie

 • žpôvodne rozšírený v Južnej a Strednej Európe na východ až po západnú Ukrajinu a Kaukaz
 • žna Slovensku rastie v nížinách (lužných lesoch) a pahorkatinách, maximálne do 780 m n. m.

Ekológia

 • žpolotienna drevina, mrazu odolná
 • v podraste je často sprievodcom dubov (v odraste - spodná etáž)
 • rastie v lužných lesoch, ale aj na suchých kamenistých stráňach

Význam

 • žparková drevina využívaná v živých plotoch
 • žozdobná kvetmi, listami (rôzne farebné formy) a plodmi (plody ako potrava vtákov)
 • výplňová drevina v dubových porastoch (tvorí spodnú etáž spolu s inými drevinami - javor poľný, hrab obyčajný, ...)