Druh: baza červená

(Sambucus racemosa L.)

Habitus

 • žker vysoký 2 - 4 m s nepravidelnou korunou
 • žkôra červenohnedá až sivohnedá
 • žborka sieťovito pozdĺžne rozpukaná, sivohnedá

Púčiky

 • žpúčiky postavené protistojne
 • žkoncové sú často párové
 • žkvetné sú asi 1 cm veľké, guľovité, krátko stopkaté
 • žlistové sú predĺženo vajcovité, hrotité sediace
 • žobalové šupiny sú často dvojfarebné - na báze zelené vo vrchnej strane červenofialové

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žpomerne hrubé, priame, sivohnedé
 • žlenticely podlhovasté, vypuklé
 • žstržeň je veľký, hrdzavý

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú žnepárno perovito zložené, 15 - 30 cm dlhé
 • zložené sú z 1 - 3 párov jednotlivých listov
 • žjednotlivé listy sú kopijovité až podlhovasto vajcovité, dlho hrotité, po okraji hrubo pílkovité

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety žobojpohlavné, zelenožltkasté, zoskupené do polguľovitých (až kužeľovitých) vrcholíkovitých metlín
 • žkvitne IV – V, krátko pred, alebo súčasne s rozvíjaním listov

Plody - semená

 • plod je žguľovitá, červená kôstkovica, asi 5 mm veľká
 • žobsahuje 2 - 3 asi 2 mm veľké, vajcovité, hnedé kôstky
 • ždozrieva v júli až auguste

Rozšírenie

 • žpôvodne takmer celá Európa až po Kaukaz
 • žna Slovensku má dolnú hranicu rozšírenie v 500 m n .m., horná hranica je cca v 1 300 m n. m.
 • hlavne na rúbaniskách, okrajoch lesov, krovinatých stráňach

Ekológia

 • žpolotienna a mrazuvzdorná drevina
 • rastie hlavne na humóznych, dostatočne vlhkých pôdach, no dokáže sa prispôsobiť aj suchším pôdam

Význam

 • žvýznamná priekopnícka drevina, hlavne v súčasnosti na rozsiahlych kalamitných plochách
 • žmelioračná drevina, plodonosná
 • žv parkovej zeleni sa využíva jej žltosivá a strihanolistá forma