Druh: baza čierna

(Sambucus nigra L.)

Habitus

 • najšastejšie ako žker, zriedka 8 - 10 m vysoký strom
 • žkoruna hustá nepravidelná
 • žkôra žltosivá až svetlohnedáž
 • borka pomerne hlboko rozpukaná do pozdĺžnych pásov, sivastá až hnedosivá

Púčiky

 • púčiky sú postavené protistojne, 7-10 x 4-5 mm veľké, valcovité
 • polonahé, len na báze pokryté zelenkastými až červenohnedými obalovými šupinami pomedzi ktoré prečnievajú zelené listy

Výhonky (letorasty)

 • letorasty žpriame, pomerne hrubé s mnohými vypuklými lenticelami
 • žstržeň je veľký, biely

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú zložené - žnepárno perovito zložené z 2 - 3 párov jednotlivých listov, 20 – 25 cm dlhé
 • žjednotlivé listy sú vajcovité až predĺženo okrúhlasté s dlhším hrotom, 6 - 12 x 4 - 6 cm veľké, na báze sú celistvo okrajové, len v hornej časti nepravidelne hrubo pílkovité

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety obojpohlavné, biele, zoskupené do plochých 10 - 20 cm širokých päťramenných koncových vrcholíkov
 • kvety sú žvýrazne aromatické

Plody - semená

 • plod je tmavo fialová až čierna, guľovitá kôstkovica, 4 - 5 mm veľká
 • obsahuje dve stlačené, vajcovité kôstky, 2 - 4 mm veľké

Rozšírenie

 • žpôvodne takmer celá Európa
 • žna Slovensku od najnižších polôh a vystupuje priemerne do 800 m n. m.
 • žrastie v listnatých lesoch na pôdach dobre zásobených živinami a dostatočne vlhkých, najmä v lužných lesoch a brehových porastoch
 • hojná je na rumoviskách – všade tam kde je väčší obsah humusu a kde prebieha intenzívna nitrifikácia (aerobný proces, pri ktorom prebieha oxidácia dusíkatých látok pomocou baktérií, súčasť premeny dusíkatých látok v pôde)

Ekológia

 • žpolotienna drevina, náročná na obsah živín v pôde a pôdnu vlhkosť

Význam

 • žmelioračná drevina
 • ždekoratívna kvetmi, ale aj listovými formami
 • žkvety sa využívajú v liečiteľstve
 • žplodonosná
 • žvyniká vysokou výmladnosťou, čo môže spôsobovať aj problémy
 • žz dreva kmienkov sa vyrábajú píšťaly a fujary