Druh: vŕba purpurová

(Salix purpurea L.)

Habitus

 • ker 3-5 m vysoký
 • kôra červeno sivá, neskôr svetlo sivá

Púčiky

 • žpostavené po špirále no často šikmo až priamo protistojné !
 • žsediace, podlhovasto vajcovité, pritisnuté ku konáriku, 4 - 10 x 1 - 2 mm veľké
 • žobalová šupina jedna, červená až červeno hnedá

Výhonky (letorasty)

 • žtenké, oblé, lysé, olivovo zelené až červené, ohybné

Listy (asimilačné orgány)

 • listy jednoduché, podlhovasto kopiovité až obráteno vajcovité,  krátko hrotité, najširšie v hornej tretine a až odtiaľ je okraj jemne pílkovitý, 5 - 10 x 0,8 - 1,5 cm veľké
 • žvrchná strana sivozelená - tmavšiaž
 • spodná strana listu je modro zelená (akoby osrienená)

Kvety

 • drevina dvojdomá, kvitne III - IV, zavčasu na jar pred olistením

Plody - semená

 • plod je tobolka, semeno – páperistá nažka

Rozšírenie

 • na Slovensku rastie od najnižších polôh až do 1000 m n. m. pozdĺž vodných tokov

Ekológia

 • znáša záplavy no prispôsobí sa aj suchším pôdam
 • vyhovujú jej vlhké, zaplavované, výživné, často vápenaté, piesočnaté i hlinité pôdy

Význam

 • vhodná na spevnenie brehov v podhorských a horských oblastiach
 • ako jedna z prvých obsadzuje naplavené štrkové lavice po povodniach a tak ich spevňuje