Druh: kalina siripútková

(Viburnum lantana L.)

Habitus

 • žker vysoký 2 - 4 m, žkoruna nepravidelná, konáre oblé
 • žkôra je svetlo hnedosivá, neskôr tmavosivá, jemne pozdĺžne rozpukaná
 

Púčiky

 • žpúčiky sú postavené priamo protistojne
 • žvytvárajú sa dva typy púčikov:
  • listové púčiky - sú podlhovasto vajcovité, 10-15 x 4-6 mm veľké, nahé – zreteľne na nich vidieť vernáciu (žilnatinou) listov
  • kvetné púčiky (koncové) - sú široko miskovité, 8-12 x 10-15 mm veľké, pokryté viacerými obalovými šupinami ž
 • oba typy púčikov sú belavo plstnaté

Výhonky (letorasty)

 • žletorasty sú priame, žltohnedé, drsno a husto plstnaté, neskôr hnedosivé, lysé

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, žširoko až podlhovasto vajcovité, žkrátko prihrotené na báze okrúhle, alebo srdcovité, žpo okraji hrubo pílkovité
 • žvrchná strana je roztrúseno chlpatá s vtlačenou žilnatinou
 • žspodná je husto plstnatá a žilnatina je zreteľne vystupujúca
 • žstopka je cca 1 cm dlhá

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety obojpohlavné, biele, zoskupené do koncového 6-10 cm širokého, metlinovitého vrcholíka
 • žkvitne V – VI

Plody - semená

 • plod je obráteno vajcovitá kôstkovica, červená v zrelosti čierna, 10-12 x 7-10 mm veľká
 • obsahuje  hnedú elipsoidnú 8 x 6 mm veľkú rebrovitú kôstku
 • dozrieva IX - X

Rozšírenie

 • žpôvodne rozšírená v južnej Európe, zasahuje do strednej Európy, Malej Ázie až na Kaukaz
 • žna Slovensku od najnižších polôh do 1 320 m n. m.
 • rastie predovšetkým v lesostepiach, na skalnatých suchých svahoch v kroviskách, často na vápencoch

Ekológia

 • žsvetlo a teplomilná drevina
 • odolná suchu aj mrazom

Význam

 • ždekoratívna drevina:
  • v zime púčikmi
  • v lete bohatými bielymi kvetmi
  • v jeseni plodmi a červeno sfarbenými listami
 • hodnotná parková drevina