Druh: zemolez obyčajný

(Lonicera xylosteum L.)

Habitus

 • žker vysoký 1 - 3 m
 • žkoruna nepravidelná, husto zakonárená
 • žkonáre oblúkovito zakrivenéž
 • kôra je svetlo sivohnedá ž
 • borka je rozpukaná do plytkých pozdĺžnych pásov a okrajmi slabo odstáva

Púčiky

 • postavenie púčikov je priamo dvojradovo protistojné (páry púčikov sú v jednej rovine)
 • púčiky sú nadradené (vzostupné) – najväčší je v pazuche listu – čiže najnižšie !
 • žbočné takmer kolmo odstávajú od konára, sú kužeľovité, hrotité
 • žobalové šupiny sú žltosivé až hnedasté, chlpaté

Výhonky (letorasty)

 • žletorasty sú tenké, oblé, žltosivé žna priereze duté !

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, protistojne postavené, žširoko vajcovité, krátko hrotité, celistvo okrajové
 • žpo okraji a obidvoch stranách (aspoň na žilách) pritisnuto chlpaté
 • žstopka je 3-10 mm dlhá, chlpatá

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety žobojpohlavné, biele až bledo žlté
 • žvyrastajú po dva v dvojkvetých vidliciach na 15 - 20 mm dlhých chlpatých stopkách
 • žkvitne V – VI

Plody - semená

 • plod je žguľovitá, jasnočervená, sklovito lesklá bobuľa, asi 6 mm veľká
 • žbobule zrastajú po dve na spoločnej stopke
 • žplod obsahuje 2 - 4 oválne semená
 • ždozrieva VIII – X

Rozšírenie

 • žpôvodne rozsiahly euroázijský areál
 • žna Slovensku rastie od najnižších polôh až do 1 480 m n. m.
 • rastie najmä v listnatých lesoch, na rúbaniskách !, sutinách, alebo v úžľabinách

Ekológia

 • tôňomilná drevina (ker)

Význam

 • žza určitých podmienok spontánne obsadzuje rúbaniská čím sa stáva „nepríjemnou drevnatou burinou“ brániacou v obnove lesa
 • aj ako parková drevia ozdobná kvetmi a plodmi