Druh: topoľ čierny

(Populus nigra L.)

Habitus

 • žmohutný strom dorastajúci do výšky 40 – 60 m
 • koruna široko rozložitá, nepravidelná, konáre hrubé
 • žkôra dlho hladká, žltohnedá
 • žborka hnedosivá, pevná, hlboko rozpukaná

Púčiky

 • púčiky postavené žpo špirále, sediace
 • žobalové šupiny viaceré, žltohnedé, lepkavé
 • žlistové púčiky– podlhovasto vajcovité, sediace, dlho hrotité, pritisnuté ku  vetvičke, 8 - 10 x 4 - 5 mm veľké
 • žkvetné púčiky – výrazne väčšie, odstávajúce

Výhonky (letorasty)

 • letorasty žokrúhle, zelenožlté
 • žna starších vetvičkách početné brachyblasty

Listy (asimilačné orgány)

 • listy žjednoduché, kosoštvorcovité až deltoidické
 • 6 - 10 x 4 - 8 cm veľké, dlhohrotité, žpo okraji hrubo pílkaté
 • žstopka 3 - 5 cm dlhá, zo strán stlačená

Kvety

 • drevina dvojdomá ž
 • kvety – jahňady, kvitne III - IV pred olistením

Plody - semená

 • plod je tobolka
 • semeno – páperistá nažka

Rozšírenie

 • žrozsiahly euroázijský areál
 • žna Slovensku pozdĺž vodných tokov v teplejších oblastiach
 • žrastie hlavne na naplaveninách  v údoliach riek

Ekológia

 • žsvetlomilná drevina
 • žvyžaduje dostatok vlahy - vyššiu hladinu prúdiacej spodnej vody (znáša ale aj trvalo zamokrené pôdy)
 • žznáša záplavy
 • ždobre rastie na piesočnatých a štrkovitých nánosoch

Význam

 • žna produkciu kvalitného dreva sa využívajú krížence (klony) topoľov čiernych európskych a amerických (ako napr.: robusta, regenerata, generosa, I-214, I-123, ...)
  • ždrevo krížencov je kvalitné, jadrové, vhodné na výrobu dýh, preglejok, ale aj celulózy
  • žkrížence topoľa čierneho sa vyznačujú rýchlym rastom – rubnej zrelosti dosahujú už pred dvadsiatym rokom rastu
  • postup vzniku krížencov – klonov topoľa čierneho:
   1. šľachtením (krížením) topoľov čiernych a amerických získame kvalitné jedince – klony
   2. z nich odoberieme rezky
   3. z rezkov založíme hlavovú škôlku
   4. z hláv klonov v škôlke získavame rezky
   5. z rezkov pestujeme sadenice klonov, ktoré vysádzame
 • využíva sa tiež vo výsadbách do vetrolamov
 • pri tvorbe zelene sa využíva jeho úzka stĺpovitá forma tzv. topoľ vlašský (Populus nigra – pyramidalis)