Druh: smrekovec japonský

(Larix kaempferi (Lamb.) Carrière)

Habitus

 • žstrom dorastajúci do výšky 30 m
 • žmorfologicky podobný smrekovcu opadavému

Púčiky

 • púčiky sú kužeľovité, okolo 3 mm veľké, červenkastohnedé, lesklé, živičnaté

Výhonky (letorasty)

 • letorasty žbronzovo hnedé až červenkasté (akoby osrienené)

Listy (asimilačné orgány)

 • ihlicovité, žIhlice sú 20 - 35 x 1 - 1,5 mm veľké, mäkké, modrasto zelené na spodnej strane s nevýraznými svetlými pásmi prieduchov
 • žna letorastoch vyrastajú  jednotlivo po špirále
 • žna brachyblastoch vo zväzku po 40 - 50
 • žna jeseň žltnú a opadávajú

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety rôznopohlavné
 • kvitne III - IV
 • kvety sú morfologicky podobné kvetom smrekoveca opadavého
 • samčie šištice široko vajcovité, žlté, vyrastajú z brachyblastov na spodnej strane konára
 • samičie šištice sú takmer guľovité, zelené, podporné šupiny sú žltkasté až červenkasté s naspäť zahnutým vrcholom (tiež vyrastajú z brachyblastov)

Plody - semená

 • plod je žšiška 2 - 3 cm veľká, takmer guľovitá, hnedá
 • žsemenné šupiny sú dlhé s okrajom zahnutým k báze šišky !
 • ždozrieva IX – X

Rozšírenie

 • žpôvodne v Japonsku na ostrove Honšú od 1 300 do 2 700 m n. m.
 • do Európy bol zavedený  roku 1861
 • na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh

Ekológia

 • žmenej náročný na svetlo (ako ostatné smrekovce), vyžaduje vyššiu pôdnu vlhkosť
 • u nás je odolný nízkym teplotám
 • rýchlo rastie

Význam

 • žako parková drevina
 • dobre znáša mestské prostredie
 • ždekoratívny sviežou zeleňou, prefarbovaním ihlíc v jeseni, šiškami
 • často sa pestuje pokrútená forma - tortuosa