Druh: smrek pichľavý

(Picea pungens Engelm.)

Habitus

 • žstrom vysoký 30 - 40 m, koruna kužeľovitá
 • konáre vyrastajú v pravidelných praslenoch sú skoro vodorovne rozložené
 • kôra svetlohnedá
 • borka sivastá - vytvára nepravidelné okrúhlasté platničky

Púčiky


 • púčiky sú široko kužeľovité, žltohnedé, bez živice

Listy (asimilačné orgány)

 • similačné orgány ihlicovité
 • ihlice sú ž15 - 30 x 1,5 mm veľké, výrazne štvorhranné, ostro končisté, pevné, kosákovite zahnuté, odstávajúce okolo celej vetvičky, môžu byť rozlične sfarbené (zelené, modré, striebristo belavé, oinovatené)

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety rôznopohlavné
 • ♂ šištice sú podlhovasto vajcovité, najprv červenofialové, neskôr žltkasto fialové, 2,0 - 2,5 cm veľké
 • ♀ šištice sú široko vajcovité, karmínovočervené až ružovkastozelené, zo začiatku vzpriamené, 4,0 - 5,0 cm veľké

Plody - semená

 • žplod je šiška 8 - 12 x 10 - 15 cm veľká, podlhovasto valcovitá, svetlo hnedá, živičnatá
 • žsemenné šupiny sú poprehýbané, na konci nepravidelne zúbkované, tenké, pružné
 • dozrieva v septembri prvým rokom
 • semeno je vajcovité, 3 - 4 mm veľké, hnedé, lyžičkovite uložené na 10 - 12 mm dlhom blanitom krídelku

Rozšírenie

 • Sveroamerický kontinent – Skalnaté vrchy v nadmorských výškach od 1 500 – 3 300 m n. m.
 • rastie jednotlivo, alebo v skupinách
 • na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh

Ekológia

 • žpolotienna až slnná drevina
 • v našich podmienkach úplne odolná mrazu
 • na pôdu nenáročná, znáša sucho aj exhaláty

Význam

 • žv okrasnom sadovníctve, hlavne jeho farebné a tvarové formy
 • žs ohľadom na odolnosť voči imisiám je možné ho využiť pri výsadbách v mestskom žpri tvorbe mestskej zelene
 • ako vianočný stromček
 • vo verejnosti sa často na označenie smreka pichľavého používa nesprávny výraz "strieborná jedľa"