Druh: cypruštek Lawsonov

(Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.)

Habitus

 • strom 40 - 60 m vysoký, koruna úzka, kužeľovitá, hlboko zakonárená
 • terminálny výhonok (vrcholec) previsnutý !
 • borka červenohnedá, odlupuje sa v okrúhlastých nepravidelných až podlhovastých šupinách, vo vyššom veku utvára pozdĺžne pásy

Listy (asimilačné orgány)

 • asimilačné orgány šupinovité v dvoch protistojných pároch
 • stredové podlhovasto vajcovité, majú podlhovastú žliazku, bočné sú ostro končisté, hrotom málo odstávajú
 • na spodnej strane majú striebristo osrienené okraje, ktoré vytvárajú kresbu „X“
 • vrchná strana je jednofarebná, modrasto zelená

Plody - semená

 • plod je šiška, guľovitá, cca 8 mm veľká s ôsmimi semennými šupinami, ktoré majú v strede krátky zakrivený hrot

Rozšírenie

 • pôvod - západná časť Severoamerického kontinentu na pomerne malom území juhozápadného Oregonu a severozápadnej Kalifornie
 • tvorí zmiešané porasty s viacerými ihl. drevinami (duglaska tisolistá, jedľovec kanadský, tuja riasnatá, ...)
 • na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh

Ekológia

 • v mladosti znáša tieň, neskôr je polosvetlomilnou drevinou
 • citlivý na mráz
 • najlepšie rastie na ľahších vlhkých pôdach

Význam

 • ozdobná parková drevina
 • vytvára mnoho foriem vzrastových aj sfarbením