Druh: orech kráľovský

(Juglans regia L.)

Habitus

 • žstrom vysoký 20 – 30 m
 • žkoruna nízko nasadená nepravidelného tvaru
 • žkôra svetlosivá
 • žborka sieťovito rozpukaná, sivá, v puklinách žltkastá

Púčiky

 • žpostavené po špirále, široko vajcovité až polguľovité, 4-6 x 3-4 mm veľké, terminálny najväčší
 • žobalové šupiny zeleno hnedé až sivé, jemne plstnaté

Výhonky (letorasty)

 • letorasty žpomerne hrubé, zelenohnedé
 • žlenticely podlhovasté, belavé
 • žlistová stopa veľká, trojlaločnatá so stopami po cievnych zväzkoch
 • žstržeň veľký, článkovaný s blanitými priehradkami

Listy (asimilačné orgány)

 • listy zložené - žnepárno perovito zložené, 20 – 40 cm veľké
 • zložené sú z 2 – 4 párov listov
 • žspodný pár listov najmenší
 • žjednotlivé listy podlhovasto elipsovité, na vrchole prihrotené, celistvo okrajové, krátko stopkaté
 • žlisty sú (po potretí) aromatické

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety rôznopohlavné
 • žkvitne v máji súčasne s rozvíjaním listov
 • ž♂ kvety v previsnutých jahňadách, 6-10 cm dlhé na minuloročných konárikoch
 • ♀ kvety sú po 2 - 3 na konci tohoročných výhonkov

Plody - semená

 • plod je želipsoidná až guľovitá kôstkovica, 4 - 7 x 3 - 5 cm veľká
 • žvonkajšie oplodie (exokarp) je zelené, dužinaté, hladké, v zrelosti puká a rozpadá sa už na strome (alebo po opadnutí)
 • žorechy premenlivého tvaru aj veľkosti, svetlo hnedé, plytko rozbrázdené
 • dozrieva IX – X

Rozšírenie

 • žpôvodné prirodzené rozšírenie sa už nedá určiť (pre jeho starú kultúru pestovania)
 • žza pôvodnú oblasť rozšírenia sa považuje stredná Ázia

Ekológia

 • žteplomilná a svetlomilná drevina
 • náročná na obsah živín v pôde
 • citlivá na mráz

Význam

 • žplodonosná drevina
 • žposkytuje veľmi kvalitné a cenené drevo – výroba nábytku, krájané dýhy
 • výroba pažieb - prízemkové drevo spolu s drevom pňa (korenica)