Druh: tisovec dvojradový

(Taxodium distichum (L.) Rich.)

Habitus

 • strom dorastajúci v domovine (juhovýchod USA) do výšky 30 - 35 (60) m
 • koruna je úzko kužeľovitá, hlboko zakonárená
 • konáre sú usporiadané po závitnici
 • borka je červenohnedá, rozpukaná do pomerne úzkych pozdĺžnych pásov
 • kmeň je v spodnej časti nápadne rozšírený (zhrubnutý) - svalcovitý (výrazné koreňové nábehy)
 • na zamokrených lokalitách vytvára dýchacie korene, ktoré rastú vzpriamene zo zeme

Výhonky (letorasty)

 • vytvára dva typy výhonkov:
  1. makroblasty - dlhé výhonky, sú trváce
  2. brachyblasty - skrátené výhonky, sú 50 - 100 x 1 mm veľké, zelené, opadávajú na jeseň spolu s ihlicami, ktoré na nich vyrastajú

Listy (asimilačné orgány)

 • asimilačné orgány sú ihlicovité
 • ihlice sú 10 - 16 x 1 mm veľké, čiarkovité, hrotité, na báze zúžené, svetlozelené, mäkké
 • na jeseň hnednú a opadávajú (na brachyblastoch spolu aj s brachyblastom)
 • na dlhých trvácich výhonkoch (makroblastoch) sú usporiadané po závitnici
 • na skrátených výhonkoch (brachyblastoch) sú rozložené do dvoch radov v jednej rovine

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety rôznopohlavné, šišticovité
 • ♂ šištice sú 1 - 2 mm  veľké, vajcovité, usporiadané do 7 - 10 cm dlhých visiacich metlovitých súkvetí, vyrastajú na vlaňajších výhonkoch
 • ♀ šištice sú 3 - 5 mm veľké, guľovité, vyrastajú jednotlivo na konci vlaňajších výhonkov

Plody - semená

 • plod je guľovitá šiška, 2 - 3 x 1,5 - 3 cm veľká
 • štítok je kosoštvorcovitý, pupok s tŕnikom
 • šiška dozrieva na jeseň, je rozpadavá

Rozšírenie

 • pôvod -  juhovýchod USA, na brehoch riek, močariská Floridy
 • štáty okolo Mexického zálivu, poriečie rieky Mississippi
 • na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh v parkoch a záhradách
 • do Európy bol zavedený roku 1640

Ekológia

 • svetlomilná drevina rastúca na brehoch riek na hlbokých hlinito piesočnatých pôdach
 • vyžaduje dostatočne hlboké pôdy s vysokou hladinou prúdiacej spodnej vody (podobne ako u nás dreviny v lužných lesoch - vŕba biela, topoľ biely, ...)
 • za mlada je citlivý na nízke teploty, neskôr mrazom odoláva

Význam

 • v dospelosti majestátna dekoratívna drevina svojím habitusom
 • zaujímavá tvorbou dýchacích koreňov
 • vhodná do parkov a záhrad s vodnými plochami