Druh: metasekvoja čínska

(Metasequoia glyptostroboides Hu et W. C. Cheng)

Habitus

 • strom, ktorý v pôvodnej oblasti rozšírenia dorastá do výšky až 35 m
 • koruna je v mladosti úzka, neskôr vajcovitá až široko rozložitá, hlboko zakonárená
 • konáre sú postavené protistojne
 • kôra je červenohnedá
 • borka je tmavá, sivohnedá rozpukaná do pozdĺžnych pásov
 • kmeň v spodnej časti býva svalcovitý

Púčiky

 • púčiky sú vajcovité, 5 x 3 mm veľké, červenohnedé, postavené protistojne

Výhonky (letorasty)

 • vytvára dva typy výhonkov:
  • dlhé výhonky (makroblasty) - sú trváce
  • skrátené výhonky (brachyblasty) - sú 50 - 150 x 1 mm veľké, svetlozelené, postavené protistojne, opadávajú na jeseň spolu s ihlicami

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú ihlicovité, ihlice sú 10 - 35 x 1,5 - 2,5 mm veľké, čiarkovité, tupo hrotité, sediace, svetlozelené, v jeseni hnednú a opadávajú
 • na dlhých výhonkoch (brachyblastoch) sú ihlice postavené krížmo protistojne v redších protistojných dvojiciach
 • na skrátených výhonkoch (brachyblastoch) sú postavené v hustejších pároch vo dvoch radoch v jednej rovine

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety rôznopohlavné

Plody - semená

 • plod je šiška, 18 - 25 mm veľká, takmer guľovitá, najskôr zelená, neskôr hnedá

Rozšírenie

 • v súčasnosti prirodzene rastie v strednej Číne vo východnej časti provincie S´-čchuan a priľahlej západnej časti provincie Chu-pej v nadmorských výškach (400) 700 - 1 400 (2 000) m n. m.
 • rastie nad potokmi a riečkami, na úbočiach väčších riek

Ekológia

 • klíma v prostredí kde rastie je charakterizovaná menšími výkyvmi teplôt, vlhkým letom a miernou zimou s ročným úhrnom zrážok 1 100 - 1 200 mm
 • v mladosti je to polosvetlomilná, neskôr svetlomilná drevina
 • dobre rastie predovšetkým na vlhkejších lokalitách

Význam

 • je to vzácny treťohorný relikt, ktorý bol skôr známy paleobotanikom a ako žijúci bol nájdený a opísaný až v roku 1944
 • v treťohorách bol rozšírený po celej severnej pologuli, od Aljašky, cez Špicbergy až po Grónsko
 • vzácny, esteticky pôsobivý druh
 • do Európy bol zavedený v roku 1947