Druh: dáždnikovec praslenovitý

(Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold et Zucc.)

Habitus

 • strom dorastajúci v domovine (Japonsko) do výšky 35 - 40 m u nás 15 - 20 m
 • koruna je úzko kužeľovitá
 • konáre krátke, od kmeňa takmer kolmo odstávajú
 • kôra je červenohnedá až fialovasto hnedá
 • borka je sivá až sivohnedá, lúpe sa v úzkych dlhých pásoch

Listy (asimilačné orgány)

 • asimilačné orgány - listy sú dvojakého typu:
  1. šupinovité, 4 x 3 mm veľké, vajcovité, blanité, zo začiatku zelené, neskôr hnedé, usporiadané po špirále a k vetvičke pritisnuté
  2. ihlicovité listy - ihlice:
   • ihlice sú 70 - 130 x 3 - 4 mm veľké, celistvookrajové, tupé, pevné, kožovité po obidvoch stranách s hlbokým žliabkom
   • vrchná strana je tmavozelená, lesklá, spodná matná, v žliabku sú belavé
   • vyrastajú na konci výhonkov v praslenoch po 20 - 30
   • ihlice vytrvajú 3 roky

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety rôznopohlavné - šišticovité

Plody - semená

 • plod je šiška 6 - 10 x 4 - 5 cm veľká, podlhovasto vajcovitá, hnedá, nerozpadavá
 • dozrieva druhým rokom

Rozšírenie

 • pôvodne rozšírený v Japonsku na ostrovoch Šikokú a Honšú
 • rastie v nadmorských výškach 600 - 1 000 m n. m.

Ekológia

 • rastie na pôdach dobre zásobených živinami v údoliach a na svahoch hôr s vyššou vzdušnou vlhkosťou
 • je to polotôňomilná drevina
 • v našich podmienkach je poškodzovaná mrazmi a suchým letom
 • rastie veľmi pomaly

Význam

 • dekoratívna drevina zaujímavá svojim habitusom