Druh: myrikovka nemecká

(Myricaria germanica (L.) Desv.)

Habitus

 • ker vysoký 1 - 1,5 m, koruna nepravidelná
 • konáre priame, prútovité

Listy (asimilačné orgány)

 • listy jednoduché, drobné, striedavo postavené, šupinovité:
  • na mladých výhonkoch sediace rozšírenou bázou, pritisnuté ku vetvičke a strechovito sa prekrývajú
  • na starších výhonkoch 2 - 3 x 1 mm veľké, čiarkovito kopijovité, mierne odstávajúce, svetlo sivozelené, lysé, bodkované

Kvety

 • drevina (ker) jednodomá, kvety obojpohlavné, kvitne VII - VIII
 • kvety sú 5 - početné, ružové, zoskupené do 10 - 20 cm dlhých koncových strapcov

Plody - semená

 • plod je 10 x 5 mm veľká, úzka, ihlancovitá, hrotitá tobolka, sivozelená
 • puká troma chlopňami a uvoľňuje veľké množstvo semien
 • semeno je drobné, páperisté
 • dozrieva v X

Rozšírenie

 • pôvodné rozšírenie v Západnej a Strednej Európe na východe po rieku Dneper
 • na Slovensku rastie popri Dunaji, častejšie však na severe Slovenska (popri riekach), okolo Oravy, popri Váhu po Beckov, pozdĺž Belej, Popradu, Hornádu, ...

Ekológia

 • svetlomilná drevina, náročná na vlahu, nenáročná na pôdu
 • odoláva nízkym teplotám
 • rastie na piesočnatých a štrkových naplaveninách riek a potokov odkiaľ ju neskôr vytláčajú porasty vŕb (vŕba biela, vŕba krehká, vŕba sivá, vŕba purpurová, ...) a jelše sivej

Význam

 • má význam ako priekopnícka drevina na štrkových naplaveniná a čiastočne aj ako breho spevňujúca drevina
 • v mieste ako výskytu estetický - krajinotvorný prvok
 • ochrana - zraniteľný druh (UV)