Druh: pagaštan konský

(Aesculus hippocastanum L.)

Habitus

 • žstrom dorastajúci do 20 – 25 m
 • žkoruna široko vajcovitá až guľovitá, husto zakonárená
 • žkôra sivohnedá
 • žborka sivohnedá až černastá rozpukaná do okrúhlastých, alebo nepravidelných platničiek

Púčiky

 • žpostavené protistojne
 • žterminálny veľký, široko vajcovitý, bočné menšie
 • žobalové šupiny červenkasto hnedé s tmavším okrajom
 • žpúčiky sú živičnaté, výrazne lesklé, lepkavé !

Výhonky (letorasty)

 • žmladé zelenkasté, neskôr tmavohnedé až sivasté
 • žlistová jazva veľká, srdcovitá po obvode so stopami po cievnych zväzkoch
 • žlenticely polguľovité, hrdzavohnedé

Listy (asimilačné orgány)

 • listy dlaňovito zložené, sedem početné (zriedkavo päť, alebo deväť), 15 -25 cm dlhé, stopka je tiež 15 – 25 cm dlhá
 • žjednotlivé listy predĺženo obráteno vajcovité, najširšie v hornej tretine, žna konci krátko ostro hrotité,žpo okraji dvojito pílkovité

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety žobojpohlavné, päťpočetné, biele so žltými a červenkastými škvrnami
 • žvyrastajú na konci tohoročných výhonkov vo vzpriamených rozložitých metlinách
 • kvitne v máji

Plody - semená

 • plod je široko vajcovitá až guľovitá, ostnatá, mäsitá tobolka najskôr zelená, neskôr hnedá, puká troma chlopňami, obsahuje 1 – 3 červenohnedé semená (gaštany) 3 – 4 cm veľké

Rozšírenie

 • žpôvodná oblasť výskytu nebola dlho známa ( do Európy sa rozšíril z Turecka)
 • pôvodne rozšírený na Balkánskom polostrove (Severné Grécko, Albánsko), horské lesy
 • žna Slovensku hl. v parkoch, záhradách, ale aj vo voľnej krajine – zvernice
 • na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh

Ekológia

 • žpolotienna drevina, náročná na vlhkosť a živiny v pôde
 • odolná mrazom, citlivá na exhaláty

Význam

 • dekoratívna parková drevina hl. v čase kvitnutia (známe sú aj mnohé formy)
 • žplodonosná – vhodná do zverníc
 • využitie žvo farmaceutickom priemysle