Druh: jedľovec japonský

(Tsuga diversifolia (Maxim.) Mast.)

Habitus

 • strom dorastajúci v domovine do výšky 25 m
 • koruna kužeľovitá, hlboko zakonárená
 • konáre vyrastajú po závitnici takmer kolmo od kmeňa
 • kôra je svetlohnedá až červenkastohnedá
 • borka je tmavohnedá až sivá, plytko pozdĺžne rozpukaná

Výhonky (letorasty)

 • jednoročné výhonky sú žltkasto zelené

Listy (asimilačné orgány)

 • asimilačné orgány sú ihlicovité
 • ihlice sú 5 - 15 x 1,5 - 2,5 mm veľké, ploché, celistvo okrajové, po celej dĺžke takmer rovnako široké
 • na vrchole sú vykrojené, na báze zúžené do krátkej stopky
 • na vrchnej strane sú tmavozelené, lesklé, na spodnej strane s dvoma výrazne bielymi pásmi prieduchov
 • na vrchnej strane výhonku odstávajú na všetky strany
 • vytrvajú 6 - 8 rokov

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety rôznopohlavné, kvitne v apríly až máji
 • samčie (♂)  šištice sú široko vajcovité, 3 - 4 mm veľké, červené až fialovasté, v zrelosti žltkasté, vyrastajú z púčikov na vlaňajších výhonkoch
 • samičie (♀) šištice sú 6 - 8 mm veľké, vajcovité, zelené až fialovasté, vyrastajú z púčikov na vlaňajších bočných výhonkoch

Plody - semená

 • plod je šiška 18 - 20 x 10 mm veľká, široko vajcovitá, po otvorení takmer guľatá, visí na asi 3 mm dlhej stopke
 • semenné šupiny sú okrúhlasté
 • dozrieva na jeseň

Rozšírenie

 • pôvodne rozšírený v Japonsku, najmä v strednej a severnej časti ostrova Honšú v nadmorských výškach 700 - 2 000 m n. m. v oblastiach s chladnou a vlhkou klímou
 • do Európy bol zavedený roku 1861

Ekológia

 • vyhovujú mu oblasti s chladnou a vlhkou klímou
 • je odolný mrazom
 • u nás často rastie len ako ker, resp. malý stromček

Význam

 • dekoratívny výrazne sfarbenými ihlicami (spodná strana)