Druh: vŕba bobkolistá

(Salix phylicifolia L.)

Habitus

 • ker vysoký okolo 1 m, krátko rozvetvený

Púčiky

 • púčiky svetlohnedé, kužeľovité, takmer holé
 • kvetné väčšie, vajcovité

Výhonky (letorasty)

 • výhonky sú gaštanovohnedé, lesklé, holé

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, eliptické až predĺženo vajcovité (takmer až predĺženo obráteno vajcovité), 3,5 - 8 x 1 - 3 cm veľké
 • po okraji riedko žľaznato zubaté (niekedy takmer až celistvo okrajové)
 • z vrchnej strany tmavozelené lesklé zo spodnej strany sivozelené až belavé
 • žilnatina je výrazne sieťovaná, stopka 7-10 mm dlhá
 • prílistky sú drobné, kopijovité, skoro opadavé

Kvety

 • kvitne V -VI

Plody - semená

 • plod je tobolka
 • semienko - páperistá nažka

Rozšírenie

 • vŕba bobkolistá je prirodzene rozšírená v severnej časti euroázijského kontinentu, na východ až po rieku Jenisej
 • v strednej Európe rastie v Alpách, Karpatoch a v pohoriach Bulharska
 • na Slovensku sa vyskytuje vo Vysokých, Západných a v Nízkych Tatrách v Ludárovej doline

Ekológia

 • rastie na vlhkých, kyslých pôdach s vysokým obsahom skeletu
 • obsadzuje predovšetkým kary, prameniská a voľné priestory v porastoch kosodreviny v nadmorských výškach od 1320 do 1850 m n. m. v subalpínskom  až alpínskom pásme

Význam

 • pre nižší vzrast a tmavozelené lesklé listy v záhradníctve
 • zákonom chránený druh - pravdepodobne ohrozený taxón (EN?)