Druh: vŕba alpínska

(Salix alpina Scop.)

Habitus

 • drobný, plazivý, vysokohorský ker s poliehavými kmienkami a vystúpavými konármi do 0,5 m
 • kmienky sú pokrútené a borka je podobná borke liesky

Púčiky

 • kvetné púčiky sú vajcovité, listové kužeľovité, vrcholom od vetvičky odklonené
 • obalová šupina je hnedá, riedko chlpatá, neskôr lysejúca

Výhonky (letorasty)

 • jednoročné výhonky sú riedko chlpaté

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, elipsovité až obráteno vajcovito kopijovité, krátko hrotité, takmer celistvo okrajové, 20 - 40 x 7 - 20 mm veľké
 • na oboch stranách sú zelené, lesklé, na rube spočiatku chlpaté, neskôr lysejúce a len na okraji zreteľne chlpaté
 • proti svetlu možno pozorovať hustú sieť žiliek
 • stopka je  2 - 5 mm dlhá, prílistky sú malé, kopijovité, skoro opadavé
 • listy na jeseň sčernejú, stávajú sa priesvitnými a suché vytrvajú na vetvičkách až do jari

Kvety

 • kvety jahňadovité, kvitne VI - VII

Plody - semená

 • plod je tobolka, semienko páperistá nažka

Rozšírenie

 • prirodzene je rozšírená vo východnej časti Álp a v Karpatoch
 • na Slovensku je pomerne hojná v Belianskych Tatrách, roztrúsene v Západných, Vysokých, Nízkych Tatrách v Krivánskej Malej Fatre a na vrchole Rozsutca, ojedinele vo Veľkej Fatre
 • na Slovensku sa vyskytuje v nadmorských výškach od 1 380 do 2 150 m n. m..

Ekológia

 • ekologicky je viazaná na vápencové pôdy (kalcifit)
 • výnimočne rastie i na iných živných podkladoch. Je pomerne odolná suchu
 • rastie v subalpínskom a alpínskom stupni (hole) na jemnejších spevnených sutinách a v skalných štrbinách

Význam

 • je vhodnou drevinou pri tvorbe skaliek v záhradách
 • ochrana - Zákonom chránený druh