Druh: vŕba bylinná

(Salix herbacea L.)

Habitus

 • nízky, plazivý, vysokohorský kríček alpínskeho pásma s podzemnými kmienkami, z ktorých vyrastajú nadzemné výhonky
 • dorastá do výšky cca 6 - 8 cm
 • je to naša najmenšia vŕba

Listy (asimilačné orgány)

 • jednoduché, elispovité, okrúhlasé až obráteno vajcovité, 0,8 - 2,0 x 0,7 - 2,0 cm veľké
 • po okraji pílkovité až vrúbkované
 • žilnatina sieťovaná
 • z vrchnej strany tmavo zelené zo spodu svetlejšie, lesklé

Kvety

 • drevina dvojdomá, kvitne VI - VIII

Plody - semená

 • tobolka

Rozšírenie

 • vysokohorské polohy, snehové ležoviská, skalnaté miesta
 • nevápenaté plytké – dlho zasnežené pôdy, vysoko v alpínskom pásme (až v subniválnom) v nadmorských výškach od 1 400 až do 2 300 m n. m

Ekológia

 • rastie skoro výlučne len na silikátových horninách
 • indikuje kyslé až extrémne kyslé pôdy
 • osídľuje vyfukované skalné štrbiny, snehové ležoviská, uľahnuté jemnejšie štrkové drte, vlhké skaly

Význam

 • naša najmenšia drevina
 • botanická zvláštnosť - vyhľadávaná ako alpínka do skaliek
 • pre jej nízky vzrast a nenápadnosť môže byť považovaná za "bylinu"
 • zákonom chránené (ohrozený druh EN)