Druh: vŕba tupolistá

(Salix retusa L.)

Habitus

 • nízky zakrslý krík
 • konáre aj kmienky poliehavé, zakoreňujúce
 • tvorí husté trsy

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, podlhovasto až široko obráteno vajcovité, holé, 12 – 50 x 0,5 - 1,5 mm veľké
 • na báze klinovité v dolnej polovici slabo pílkovité, pri vrchole celistvo okrajové, na konci tupé až plytko vykrajované
 • na oboch stranách rovnako zelené ± lesklé
 • žilnatina nevýrazná, bočné žily oblúkobito zakrivené

Kvety

 • drevina dvojdomá, kvitne VI - VIII, súčasne s rozvíjaním listov

Plody - semená

 • plod je tobolka, smeno páperistá nažka

Rozšírenie

 • osídl'uje subalpínske a alpínske hole a spevnené sutiny tesne nad pásmom kosodreviny v nadmorských výškach 1800 - 2300 m n. m.
 • najčastejšie sa vyskytuje v blízkosti pramenísk a plies

Ekológia

 • rastie na kyslých, plytkých a kamenistých pôdach

Význam

 • vŕba tupolistá je významná pionierska, pôdoochranárska a melioračná drevina vysokohorských oblastí
 • v sadovníctve sa uplatňuje najmä ako skalnička
 • zákonom chránená, ohrozený druh (EN)