Druh: vŕba rozmarínolistá

(Salix rosmarinifolia L.)

Habitus

 • nízky ker 20 – 100 cm vysoký, kmienok je plazivý až 1 m dlhý, konáre vystúpavé
 • kôra na mladších kmienkoch a konárikoch je zelenosivá hladká

Púčiky

 • púčiky sú drobné, kužeľovité až vajcovité, 2 - 3 mm veľké
 • červenohnedé, striebristo chlpaté neskôr čiastočne lysejúce

Výhonky (letorasty)

 • výhonky (letorasty) sú tenké, zelenohnedé až červenkasté, matné, chlpaté

Listy (asimilačné orgány)

 • listy  sú jednoduché, čiarkovito kopijovité, najširšie v dolnej polovici s 10-12 pármi žíl, 10 - 45 mm dlhé (4 - 10 x dlhšie ako širšie)
 • na líci tmavozelené, sivo plstnaté neskôr lysejúce lesklé
 • na rube striebristo hodvábno chlpaté, celistvo okrajové, na okraji podvinuté
 • stopka je do 0,5 cm dlhá, krátko hodvábno chlpatá, neskôr lysejúca

Kvety

 • dvojdomá drevina
 • kvety v jahňadách
   

Plody - semená

 • tobolka

Rozšírenie

 • má euroázijský areál rozšírenia, predovšetkým v severnej, strednej a východnej Európe
 • na Slovensku hl. v podtatranskej oblasti

Ekológia

 • typickým stanovišťom vŕby rozmarínolistej sú slatiny, mokré piesčiny, lúky a pasienky, rašeliniská
 • rastie na rôznych pôdach a minerálnych podkladoch
 • na Slovensku vystupuje do  cca 1 000 m n. m.

Význam

 • praktické využitie s ohľadom na ekologickú charakteristiku možno nájsť pri tvorbe záhradnej zelene, hlavne pre jej nízky vzrast a dekoratívne striebristo plstnaté listy
 • stupeň ohrozenia na Slovensku - zraniteľný druh (VU), zákonom chránený