Druh: breza karpatská

(Betula carpatica Waldst. et Kit.)

Habitus

 • žžker až malý strom, dorastá až do 8 m (morfologicky veľmi podobná breze bielej)
 • borka býva od bielosivej cez sivú, hnedú až tmavohnedú farbu, viacvrstvová, olupujúca sa
 

 

Výhonky (letorasty)

 • typická je tvorba až 5 cm dlhých, pokrútených brachyblastov

Listy (asimilačné orgány)

 • žlisty jednoduché, 2,5 - 6,5 x 2,5 - 5,0 cm veľké, kosoštvorcovité až vajcovité, kožovité
 • žna mladých konárikoch plstnaté, inak roztrúseno chlpaté až holé
 • žstopka listu 9 - 25 mm dlhá a hrubá, na vrchnej strane s výraznou ryhou
 • žokraj pílkovitý až dvojito pílkovitý, žilnatina na rube výrazná (3 - 7 párov  bočných žíl)
 • na brachyblaste po 2 - 4 listy

Plody - semená

 • plod je krídlatá nažka 1 – 2 mm veľká
 • nažky sú usporiadané do šišticovitého súplodia

Rozšírenie

 • žna Slovensku vyššie horské polohy – Vysoké, Západné a Belianske Tatry hl. v subalpínskom stupni až do pásma kosodreviny
 • žlavíniská, kamenné sute, morény v záveroch tatranských dolín

Ekológia

 • rastie na vlhkých skalnatých a sutinových stanoviskách na kraštalických i vápencových podkladoch

Význam

 • pôdoochranný, vodozádržný, protilavínový
 • možné využitie pri parkových úpravách (tmavohnedé sfarbebie borky)